ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายปราโมทย์ อ่อนสำอางค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายณัฐวุฒิ กัมปราวณาวรรณ
ครู

นายอภิสิทธิ์ พาขุนทด
ครูอัตราจ้าง

นายบุญธรรม อสุรินทร์
พนักงานขับรถ

นายอนุสรณ์ กลิ่นศรีสุข
นักการภารโรง

นางธัญญามาศ ผ่านสุวรรณ
พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน