ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา นำโดย นายนิพนธ์ ผ่องแผ้ว ผู้บริหารสถานศึกษา
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยหน่วยศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,13:35   อ่าน 105 ครั้ง