ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครู ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา นำโดย นายนิพนธ์ ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันครูเนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ
ได้รับรางวัลต่างๆ ณ ห้องประชุม SMART COMPLEX มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,13:30   อ่าน 83 ครั้ง