ภาพกิจกรรม
ยุวชนต้นกล้ารักษ์ป่าชุมชนวังคก-เขาซ่าเลือด นำเสนอการดำเนินกิจกรรมป่าชุมชนและต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 28 พ.ค. 2565 นายนิพนธ์ ผ่องแผ้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ร่วมนำเสนอการทำกิจกรรมป่าชุมชนวังคก-เขาซ่าเลือดและต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,18:47   อ่าน 519 ครั้ง