ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
ต้นสะเดา