ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 66 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6
30 มี.ค. 66 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3
25 ก.พ. 66 ถึง 26 ก.พ. 66 สอบ O-NET ม.6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน
16 ก.พ. 66 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
12 ก.พ. 66 สอบ O-NET ม.3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน
03 ก.พ. 66 ตรวจระเบียบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
แต่งกายชุดนักเรียนตามระเบียบ